Revisjon & Rådgivning

Intra Revisjon

Selskapet er en profesjonell revisor for sine kunder. Det ytes revisjonstjenester til små og mellomstore selskaper. Dette er selskapets målgruppe og det er for disse vi ønsker å jobbe.

Det er lagt vekt på en flat organisasjon, med mest kompetanse nærmest kunden.Det legges ned ressurser i å på en enkel måte forklare de lover og regler som gjelder i hvert enkelt selskap. Det er en prioritert oppgave å ha en kommunikasjon med kunden som gjør at kunden føler tillit, og vil bruke oss som samtalepartner innen vårt fagområde.

Etablere en ny virksomhet?

Intra Revisjon kan hjelpe deg med etablering av ny virksomhet.

Å starte egen virksomhet kan være utfordrende, og som gründer står du ovenfor mange vanskelige valg. 

Hvilken selskapsform skal du velge? Hvordan skal virksomheten best organiseres? Hvilke risikoer må vurderes? Og hvordan forholde seg til offentlige etater?

Statsautorisert revisor

Våre Tjenester